Ø 6.2 Spytt spalter stivelse

I dette forsøket skal du undersøke om spytt kan spalte polysakkaridet stivelse.Stivelse påviser vi ved hjelp av jodløsning.  

Utstyr
Begerglass, 250 ml
Glasstav
Termometer
Jodløsning
Stivelse (potetmel) 

Framgangsmåte
1. Løs opp litt mindre enn ½ teskje stivelse i 100 ml varmt vann i begerglasset.
2. Avkjøl løsningen til ca. 35 oC.
3. Tilsett noen dråper jodløsning slik at stivelsesløsningen farges blå. Dette er en vanlig reaksjon for å påvise stivelse i matvarer.
4. Spytt mange ganger i begerglasset og rør om med glasstaven. 

Resultater og konklusjon
a) Hvilken fargeforandring skjer i begerglasset etter at du har spyttet i det?
b) Hva inneholder spyttet, og hvordan virker det på stivelsen?
c) Hvorfor må du kjøle ned stivelsesløsningen til 35 oC før du tilsetter spytt?

 

Risikovurdering

Egenskaper: Jodløsning er farlig ved innånding og ved hudkontakt. Gir alvorlig øyeirritasjon. Veldig giftig for liv i vann. Stivelse er vurdert som ikke-merkepliktig.

Spesielle tiltak: Bruk briller. Unngå å få jod­løsning på hendene. Får du det, så vasker du med såpe og vann.

Avfallshåndtering: Rester av jodløsning samles i et beger og settes i et avtrekksskap til stoffet er fordampet.