Undersøk: Karbohydrater i maten

Karbohydrater deler vi inn i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Men hvilke matvarer inneholder karbohydrater?

  1. Gå sammen i grupper på to og to.
  2. Fyll ut den vedlagte tabellen.

Vedlegg