Ø 4.2 Arbeidsplasser eller miljø

 
I lokalmiljøene her til lands og overalt ellers ønsker vi å kunne leve i et reint og godt miljø. Vi ønsker også at det skal være varierte muligheter for arbeid der vi bor. 

Dette er et prosjekt eller en diskusjonsoppgave der hele klassen med fordel kan delta. En oppdiktet norsk industribedrift produserer varer som gir lokalsamfunnet og landet mange arbeidsplasser og store inntekter. Ulempen med denne bedriften er at produksjonen også fører til at miljøfarlige avfallsgasser slippes ut og sprer seg med luftstrømmene til andre deler av landet og kanskje også til nabolandene våre. 

Framgangsmåte
1. Del klassen inn i grupper som får ulike roller, f.eks. slik: ansatte ved bedriften, lokalpolitikere i kommunen der bedriften ligger, norske og utenlandske miljøvernere, politikere i nabolandene.
2. Før dere setter i gang, bør dere diskutere hvilke andre roller som bør være med.
3. Sett i gang og spill. Diskuter saken og noter argumentene fra de forskjellige interessegruppene. Resultater og konklusjon
      a) Noter resultatene i en tabell.

Roller                      Argumenter                    

 Kommentarer                     

         
     


      b) Hvorfor kan vi kalle dette en interessekonflikt?