Undersøk: Bier og humler

Bier og humler er sårbare for endringer i naturen. 1. Finn bilder av bier og humler på Internett. Hvis det er sommer kan du ta bildene selv.

2. Bruk Internett og finn ut hvor mange prosent av maten vi spiser som er bestøvet av bier og humler.

3. Diskuter hvordan faktorene nedenfor kan påvirke det biologiske mangfoldet.

a) klimaendringer

b) miljøgifter

c) arealendringer som fører til mangel på og for store avstander mellom gode leveområder
(arealendringer: hogstfelt, intensivt jordbruk, overbeiting av elg, boligbygging mm.)

4. Diskuter om noen av faktorene ovenfor kan være årsaken til at en tredjedel av biene i Norge står på rødlisten.