Undersøk: Ulv

Ulv og hund deler ca. 99,8 % av arvematerialet. De er så like at de kan få levedyktig avkom. 1. Finn ut hvilket land sau kommer fra.

2. I Sverige må bøndene passe på sauen når den er ute i naturen. Hvorfor tror du det er ulovlig å slippe ut sau som går alene og fritt i naturen i Sverige?

3. Skriv ned minst to argumenter fra de som ønsker at vi skal ha ulv i Norge. Skriv ned minst to argumenter fra de som ønsker at vi ikke skal ha ulv i Norge. Kan vi kalle dette en interessekonflikt?

4. Har Norge og andre land i skandinavia et ansvar for å bevare truede dyrearter?

5. I Norge var det i 2016 ca. 65 ulv. Lag en graf som viser utviklingen av ulvepopulasjonen i Norge fra 2016 fram til i dag. Legg inn hvor mange ulv du antar at det er i Norge, fem og ti år fram i tid.