Ø 3.1 Bruk og kast

 
I et land blir det årlig brukt og kastet temmelig mange plastgjenstander, bl.a. ca. 60 milliarder kopper, 20 milliarder spisebestikk og 15 milliarder tallerkener. Dette utgjør ganske mange tonn plast – men hvor mye? 

Utstyr
Internett-tilgang
Plastbestikk (kniv, gaffel, skje, tallerken og kopp)
Bæreposer av plast
Gramvekt 

Resultater og konklusjon
a)      Finn ut omtrent hvor mange tonn plast det blir brukt og kastet i dette landet til sammen.
b)      Hvor mange bæreposer kunne hver av oss som bor i Norge, ha fått dersom denne plasten var blitt gjenbrukt til plastposer?
c)      Innbyggerne i New Delhi i India er blant verdens største forbrukere av plastposer. Nå er det besluttet å gjøre denne byen til plastposefri sone. Noter ideer til hvordan dette kan gjennomføres.
d)      I Norge brukes det en halv milliard bæreposer i plast hvert år. Anslå hvor mange slike poser du og din familie tar med dere hjem fra butikkene hvert år.
e)      Hvordan kan dere bidra til å redusere forbruket av plastposer i Norge?