Ø 3.5 Biltrafikk

Biltrafikken bidrar til både lokale og globale problemer. I dette forsøket skal du vurdere trafikken og ulemper med den i skolens eller i ditt eget nærområde. 

Utstyr
Notatblokk 

Framgangsmåte
1. Tell hvor mange kjøretøyer som passerer et visst målepunkt på en vei et sted du selv velger. Det kan være der du bor, eller ved skolen din. Et telleapparat gjør arbeidet enklere, men samtidig kan det være lurt å notere på ei blokk. Da kan du lettere skille mellom forskjellige typer kjøretøyer som personbiler, busser, lastebiler, drosjer og motorsykler.
2. Elever eller grupper av elever kan også telle trafikk på hver sine steder eller til ulike tider på døgnet.
3. Du kan også registrere andre opplysninger, f.eks. hvor stor andel av privatbilene som ikke har med flere enn føreren. 

Resultater og konklusjon
a) Noter resultatene i en tabell.
b) Regn ut hvor mange kjøretøyer som passerer målepunktet per time.
c) Bruk fantasien og sett opp to stikkordlister, den ene med fordeler og den andre med ulemper ved bruk av privatbil. På lista over ulemper merker du av det som er lokale problemer, med L, og det som er globale problemer, markerer du med G. Du vil sikkert se at noen problemer er både lokale og globale.
d) Diskuter resultatene og bli enige om en konklusjon.
e) Vurder om det kan være feilkilder som dere bør ta hensyn til.