Ø 3.3 Avfallssortering

 
Det blir kastet mye i norske hus og hjem, sikkert også der du bor. 

Framgangsmåte

1. I en periode, f.eks. en uke, skal du registrere alt som kastes.
2. Sorter det i grupper, f.eks. plast, glass, metall, matavfall, tekstiler og brennbart tre. 

Resultater og konklusjon

a) Finn ut hvor mye som kastes av de forskjellige kategoriene. Sett det opp i en tabell. Bruk gjerne masse (kg) som sammenlikningsgrunnlag.

Avfall  Masse i kg
Plast  
Glass   
Papir og papp   
Matavfall   
Tekstiler   
Brennbart tre   
Brukbare gjenstander   
Restavfall