Ø 1.3 Hvilket papirfly går lengst?

I dette forsøket skal vi lage papirfly som går så langt som mulig. Skriv en hypotese om hvordan du tror formen skal være for at flyet skal gå lengst mulig i lufta.
 
Utstyr
A4-ark
Målebånd
 
 
Framgangsmåte
Alle tar et A4-ark og bretter et papirfly. Hele arket skal brukes.
 
Resultater og konklusjon
a) Hvilket fly kom lengst?
b) Hvor langt gikk det papirflyet som kom kortest? Og det som kom lengst?
c) Hvilke egenskaper hadde det flyet som kom lengst?
d) Hvis dere skulle lage et fly som gikk enda lenger, hvilke egenskaper måtte det flyet ha?
e) Hvilke andre parametere enn formen kan vi variere for at flyet skal gå lengst mulig?