Ø 1.2 Hva isolerer best mot varmetap?

Du har sikkert prøvd forskjellige slags sokker om vinteren og lagt merke til at det varierer hvor godt de holder på varmen. I dette forsøket skal vi teste isolasjonsevnen til sokker som er laget av forskjellig materiale. Vi skal finne ut hvor godt de holder på varmen.
 
Utstyr
Termometer
Fire halvliters brusflasker
Ullsokk
Syntetisk sokk
Bomullssokk
 
Framgangsmåte
Del 1

  1. Kle tre av plastflaskene med hver sin type sokk. Pass på så sokken sitter tettest mulig rundt flaskene. La en flaske være uten isolasjon.
  2. Ta varmt vann ved ca. 70 ºC fra springen eller varm det om nødvendig opp til denne temperaturen. Fyll alle flaskene med det.
  3. Sett termometeret oppi flaskene og les av temperaturen så fort som mulig. Det er viktig å lese av temperaturen i de forskjellige flaskene raskt så ikke varmetapet påvirker resultatet. Noter temperaturen i de forskjellige flaskene i en tabell.
  4. La flaskene stå i 15 minutter. Mål deretter temperaturen i de fire flaskene igjen. Noter resultatet i den samme tabellen.

 
Del 2
   5. Gjenta forsøket, men denne gangen skal du fukte sokkene i lunkent vann før du trekker dem på flaskene.
 
Resultater og konklusjon
a) Hvilken sokk isolerer best mot varmetap?
b) Er det forskjell på tørr og fuktet sokk?
c) Hvorfor var det med en flaske uten sokk i dette forsøket?
d) Hvilke feilkilder kan ha påvirket resultatet?