Ø 1.1 Form og fart

I dette forsøket skal du undersøke hvilken form en plastilinklump bør ha for å synke fortest mulig i vann. Skriv en hypotese om hvordan du tror plastilinklumpen skal se ut. Deretter skal du undersøke om hypotesen din er riktig.
 
Utstyr
Plastilin
Langt glassrør med gummikork i bunnen
Stativ
Stoppeklokke
Vann
Sprittusj
 
Framgangsmåte

    1. Fyll glassrøret med vann og sett det i stativet.
    2. Tegn en strek ca. 10 cm fra hver ende av glassrøret. Den ene streken kaller du start A, den andre stopp
    3. Alle lager hver sin figur i plastilin.
    4. Slipp en av figurene ned i røret og ta tiden fra A til B.
    5. Skriv inn resultatet i tabellen.
    6. Gjennomfør punkt 4 og 5 med figurene til alle elevene i gruppen.

 
Resultater og konklusjon
a)      Hvilken form var raskest?
 
Resultatene skriver du i en tabell. Den kan for eksempel se slik ut:

Form på figur Tid i sekunder
   
   

 
b) Hvordan vil du forklare det?
c) Hvilke andre parametere enn formen er det viktig å ikke variere?
d) Hvilke feilkilder kan ha påvirket resultatet?