Rettelser i læreboken

Kosmos HS, RM fra 2020:

side 136 "Eksempler på nyttige mikroorganismer er bakterier i tynntarmen." Her skal det stå ... bakterier i tykktarmen.

 

Kosmos YF fra 2013:

s. 13 tabell, øverst til høyre skal det stå karakter 5-6.

 

Kosmos YF fra 2017:

s. 49 Bildetekst skal være: Vi kaster over 10 millioner tonn avfall i Norge per år.