Kosmos YF naturfag yrkesfag kommer i ny utgave 2020

Kosmos YF 2017 Lærebok fra 2017

Forfattere: Siri Halvorsen, Arild Boye, Per Audun Heskestad

Med stort format og redusert tekstmengde vil Kosmos YF gjøre naturfaget mer motiverende for elevene. Boka gir gode muligheter for differensiering og dybdelæring.

Boka inneholder både grunndel med teori og en arbeidsdel. Arbeidsdelen kommer etter hvert kapittel og inneholder varierte oppgaver og øvinger.

Boken er faglig oppdatert og har med risikovurderinger til øvingene. Stoffet om bærekraftig utvikling og miljø er oppdatert med dagsaktuelle eksempler. Ny vinkling på stoffet om solceller vil skape bedre forståelse hos elevene.

Basis - Arbeidsbok - med kort repetisjon av lærestoffet

Til Kosmos YF Basis er en egen arbeidsbok med kort repetisjon av teorien og enkle utfyllingsoppgaver. Arbeidsboken følger samme struktur som den ordinære Kosmos YF læreboka. Den korte repetisjonen av teorien til hvert kapittel er samlet på to sider.

Digital lærebok

Kosmos YF kan bestilles  som digital lærebok fra Brettboka.no eller Unibok.no.

Kosmos lærernettsted

Lærernettstedet har Power-point-presentasjoner du kan bruke som utgangspunkt i undervisningen. Videoer beskriver øvelser og figurer fra læreboka. En oppgavebank inneholder oppgaver du som lærer kan sette sammen til kapittelprøver.

Tidligere utgaver

Kosmos YF fra 2013 er tilpasset revidert læreplan med endringer fra 2013. Utgaven av Kosmos YF fra 2011 er tilpasset justert læreplan fra 2010, og den dekker derfor ikke revidert læreplan fra 2013. Stoff som går ut: 2.2-2.4, 3.5-3.6. Nytt stoff:

  • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon (kapittel 2 i 2013-utgaven)
  • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster (kapittel 3 i 2013-utgaven)
  • Det er endringer i ordlyden i flere andre punkter i planen.

Kosmos YF fra 2009 dekker ikke revidert læreplan fra 2013. Endringene fører til at avsnitt 1.2, 4.2-4.4, 5.5-5.6 og kapitlene 2, 12 og 13 går ut. Nytt stoff er punkt to og tre ovenfor.