Lytt til teorien i læreboka

Her kan du lytte til teorien fra Kosmos YF lærebok (på bokmål), teorien ble oppdatert i 2017. Lydfilene er inndelt etter de samme delkapitlene som i læreboka. Alt av tabeller, figurer, mer om-tekster, oppgaver og øvelser er ikke med i lydfilene. Elevnettstedet er gratis og foreligger på bokmål.

Innspilling og regi: NSI Lydproduksjon AS

Huseby kompetansesenter har lest inn Kosmos YF på nynorsk. Kontakt: www.statped.no/skolelydbok