9 Oppvarming

Oppvarming I denne delen lærer du om

  • varmepumper og hvordan de virker
  • gjøre enkle beregninger av varmefaktor (virkningsgrad)
  • bruk av bioenergi til oppvarming

Introfilm Kjølemetode

Nytt Elev- og lærernettsted 2020

Nettressurser