4 Globale miljøutfordringer

Jordkloden I læreboken Kosmos YF naturfag leser du om

  • global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål
  • klimaendringer og global oppvarming
  • tap av biologisk mangfold
  • global vannkrise

Introfilm Klimaendringer

Miljøstatus.no

Nytt Elev- og lærernettsted 2020

Nettressurser