2 Populasjonsforandringer

marihøner I læreboken Kosmos YF naturfag lærer du om

  • økologi, næringsnett, næringskjeder
  • hvorfor populasjoner forandrer seg
  • ulike modeller for populasjonsvekst
  • menneskenes populasjonsvekst

Introfilm Populasjonsstørrelse

Nytt Elev- og lærernettsted 2020

Nettressurser