1 Forskerspiren

Fjellrev I læreboken Kosmos YF naturfag leser du om

  • å planlegge og gjennomføre undersøkelser
  • identifiserer variabler
  • innhenter og bearbeider data
  • gjennomføre undersøkelser slik at det blir minst mulig måleusikkerhet og feilkilder
  • skrive rapport til elevøvelsen

Introfilm: Ny forskning på Facebook (NRK.no)

Nytt Elev- og lærernettsted 2020

Nettressurser