Skriv et brev

Tenk deg et rikt land som kun har 65 elefanter igjen. Elefantene tramper ned åkrer til noen bønder som dyrker mat i skogen der elefantene lever. Myndighetene i dette landet har derfor bestemt at 40 elefanter skal skytes. Skriv et brev til landets myndigheter der du forklart ditt syn på denne saken.

Bruk ordene: biologisk mangfold, bærekraftig, rødlistet, framtidige generasjoner og ansvar.

Har du en alternativ løsning på problemet?

Til myndighetene

Skriv ut