Ø 2.2 Bakterievekst - Utskrift

Utstyr
Petriskål med agar

Framgangsmåte
1. Lag til eller kjøp en petriskål med agar.
2. Ta på skåla med skitne fingrer.
3. Følg med på hvordan bakteriekoloniene vokser fra dag til dag.

Resultater og konklusjon

Hva ser du?

Dag - dato:

Dag - dato:

Dag - dato:

Dag - dato:

Dag - dato:

Dag - dato:

Dag - dato:

Skriv ut