Ø 1.1 Form og fart - Utskrift

I dette forsøket skal du undersøke hvilken form en plastilinklump bør ha for å synke fortest mulig i vann. Skriv en hypotese om hvordan du tror plastilinklumpen skal se ut. Deretter skal du undersøke om hypotesen din er riktig.

Utstyr
Plastilin
Langt glassrør med gummikork i bunnen
Stativ
Stoppeklokke
Vann
Sprittusj

Framgangsmåte

1. Fyll glassrøret med vann og sett det i stativet.
2. Tegn en strek ca. 10 cm fra hver ende av glassrøret. Den ene streken kaller du start A, den andre stopp
3. Alle lager hver sin figur i plastilin.
4. Slipp en av figurene ned i røret og ta tiden fra A til B.
5. Skriv inn resultatet i tabellen.
6. Gjennomfør punkt 4 og 5 med figurene til alle elevene i gruppen.


Resultater og konklusjon

5

4

3

2

1

Skriv ut