Ø 4.4 Klimaundersøkelse - Utskrift

Framgangsmåte

Mål temperaturen hjemme over 4 uker.
Lag en tabell og en graf over dataene. Finn den høyeste og laveste temperaturen og gjennomsnittstemperaturen.

Resultater og konklusjon

1

Hvor mange grader er det mellom det du fant og normaltemperaturen?

2

3

Skriv ut