Ø 4.1 Ungdom tar ansvar - Utskrift

Unge mennesker har gjennom alle tider vært opptatt av det som skjer omkring dem. Ofte har det ført til at de har reagert på hvordan de eldre generasjonene har oppført seg overfor andre mennesker og overfor naturmiljøet vi lever i og er avhengige av. Her skal du finne ut mest mulig om hvordan ungdom i tidligere tider – men aller helst i dag – tar ansvar for miljøet.

Utstyr
Internett-tilgang

Framgangsmåte
Det fins tusenvis av nettsider som er drevet av og for ungdom, og som handler om at vi mennesker må ta ansvar for miljøet vi lever i. Se om du kan finne noen slike sider. Velg en eller to nettsider og beskriv sidene.

Resultater og konklusjon

Beskriv nettside 1

Beskriv nettside 2

Skriv ut