Ø 7.1 Fysisk aktivitet - Utskrift

Fysisk aktivitet styrker helsa og motvirker sykdom. Flere undersøkelser tyder på at vi beveger oss for lite. I dette forsøket skal du undersøke hvor fysisk aktive elevene på skolen din er.

Framgangsmåte

For å finne ut hvor fysisk aktive elevene på skolen er, vil vi spørre hvor mange ganger de trener hver uke. Vi bestemmer oss for bare å spørre elevene i klassen. Svarene skriver vi ned.

Resultater og konklusjon

Hvor mange elever trener...

1 a)

b)

c)

d)

e)

2

3

4

Skriv ut