Ø 9.2 Varmeveksler - Utskrift

Utstyr
Plastslange
Stort begerglass
Termometer

Framgangsmåte
1. Kople plastslangen til kaldtvannskranen. La vannet renne gjennom slangen og mål temperaturen på vannet som kommer ut av slangen.
2. Fyll varmt vann i et begerglass og legg det meste av plastslangen oppi begerglasset. Plastslangen er fremdeles koplet til kaldtvannskranen i den ene enden. Den andre enden av plastslangen ligger utenfor begerglasset.
3. Skru opp kaldvannskranen slik at det kalde vannet renner gjennom plastslangen. Mål temperaturen i begerglasset. Mål temperaturen i begerglasset hvert minutt.

Resultater og konklusjon

1

2

3

4

5

6

7

8

Ekstraoppgave

Skriv ut