Lydfiler Kosmos YF (2017) Bokmål

 • 1 Forskerspiren 1:22
 • 1.1 Forskerens arbeidsmetode 4:36
 • 1.2 En undersøkelse 4:49
 • 1.3 Rapportskriving 0:36
 • 2.1 Populasjonsvekst 3:42
 • 2.2 Hva påvirker populasjonsstørrelsen? 4:14
 • 2.3 Ulike modeller for populasjonsvekst 3:51
 • 2.4 Menneskenes populasjonsvekst 2:01
 • 3.1 Bærekraftig utvikling 5:55
 • 3.3 Avfall 5:07
 • 3.4 Energibruk i Norge 4:33
 • 4.1 Globale interessekonflikter 1:49
 • 4.2 Global oppvarming 8:40
 • 4.3 Tap av biologisk mangfold 7:19
 • 4.4 Global vannkrise 3:43
 • 5.1 Maten 6:40
 • 5.2 Karbohydrater 4:33
 • 5.3 Fett 3:04
 • 5.4 Proteiner 2:21
 • 5.5 Vitaminer 3:02
 • 5.6 Mineraler 4:09
 • 5.7 Variert kosthold 7:15
 • 6.1 Fordøyelsessystemet 1:36
 • 7.1 Hva mener vi med god helse? 2:59
 • 7.2 Trening og helse 5:07
 • 7.3 Sykdommer knyttet til livsstil 7:41
 • 7.4 Spiseforstyrrelser 4:45
 • 7.5 Rusmidler 3:31
 • 7.6 Kosmetikk 6:43
 • 8.1 Sola - energikilden vår 1:59
 • 8.2 Solfangere 4:04
 • 8.3 Solceller 6:54
 • 8.4 Andre måter å utnytte solenergi på 1:47
 • 8.5 Nyere bruk av energi til transport 2:27
 • 9.1 Energikilder 1:58
 • 9.2 Varmepumper 8:12
 • 9.3 Hvordan virker en varmepumpe? 1:52
 • 9.4 Bioenergi 6:28