Lydfiler Kosmos YF (2011) Bokmål

 • 1 Sammendrag 0:54
 • 1.1 Forskerspiren 17:20
 • nytt Populasjonsforandringer 2.2 3:25
 • nytt Hva påvirker populasjonsstørrelsen? 2.2 5:27
 • nytt Ulike modeller for populasjonsvekst 2.3 5:06
 • nytt Menneskenes populasjonsvekst 2.4 1:55
 • Bærekraftig utvikling 3.1 9:55
 • 2.1 Miljø 4.1 3:19
 • 2.2 Føre-var-prinsippet 3.1 2:46
 • 2.3 Energibruk i dag 3.2 7:52
 • 2.4 Energibruk i framtida 3.4 5:18
 • 2.5 Forbruksvalg 3.2 3:34
 • 3.1 Globale miljøutfordringer og miljøvern 4.1 5:22
 • 3.3 Tap av biologisk mangfold 4.3 7:05
 • 3.4 Global vannkrise 4.4 1:58
 • 3.6 Miljøvern er en internasjonal oppgave 4.5 5:01
 • 3.7 Optimisme 4.5 3:10
 • 4.1 Næringsstoffer 5.1 7:27
 • 4.2 Karbohydrater 5.2 6:35
 • 4.3 Fett 5.3 4:14
 • 4.4 Proteiner 5.4 2:28
 • 4.5 Vitaminer 5.5 4:02
 • 4.6 Mineraler 5.6 5:22
 • 5.1 Fordøyelsen 6.1 1:29
 • 5.2 Nedbryting av næringstoffer 6.2 9:42
 • 5.3 Transport av næringsstoffer 6.3 2:02
 • 6.1 Helse 7.1 1:58
 • 6.2 Trening og helse 7.2 4:17
 • 6.3 Helse og ernæring 7.4 5:58
 • 6.4 Sykdommer knyttet til kroppsvekt 7.3 10:32
 • 6.5 Andre livsstilssykdommer 7.4 9:39
 • 7.1 Kosmetikk 7.5 2:12
 • 7.2 Innholdet i noen kosmetiske produkter 7.5 9:34
 • 7.3 Merking av kosmetikk 7.5 1:22
 • 7.4 Skader av kosmetikk 7.5 1:49
 • 8.1 Energi for framtiden 8.1 3:35
 • 8.2 Solfangere 4:18
 • 8.3 Solceller 5:51
 • 8.4 Andre former for utnyttelse av energien fra sola 3:41
 • 9.1 Oppvarming 1:09
 • 9.2 Varmepumpe 8:48
 • 9.3 Hvordan virker en varmepumpe? 2:23
 • 9.4 Bioenergi 5:25