1 Forskerspiren

Fjellrev I denne delen lærer du

  • å planlegge og gjennomføre undersøkelser
  • identifiserer variabler
  • innhenter og bearbeider data
  • gjennomføre undersøkelser slik at det blir minst mulig måleusikkerhet og feilkilder
  • skrive rapport til elevøvelsen

Introfilm Ny forskning på Facebook

NRK.no Satirix