Kosmos YF naturfag for yrkesfag

kosmos yf Gratis nettsted til naturfag yrkesfag. Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du:

  • interaktive oppgaver
  • kapittelprøver
  • løsningsforslag til oppgavene i læreboka
  • animasjoner og filmer
  • øvingene fra læreboka
  • lenker til Mer om-stoff

Innholdet er ordnet etter kapitlene i læreboka fra 2013, som dekker dagens læreplan. Du må lese innholdet i læreboka for å kunne svare på oppgavene på dette nettstedet.

Lykke til med naturfag yrkesfag!

(Kapittelnummer som står i parentes er til læreboka fra 2011.)